Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Bến Tre
Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Bến Tre
Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Bến Tre
Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Bến Tre
Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Bến Tre
Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Bến Tre
Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Bến Tre
Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Bến Tre
Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Bến Tre

Ngân hàng ACB - Chi Nhánh Bến Tre

Địa điểm: 67C-67C1 Đại lộ Đồng Khởi, phường Phú Khương, TP.Bến Tre
Tầng cao xây dựng: 5 tầng
Diện tích khuôn viên: 562 m2
Diện tích xây dựng: 293 m2
Tổng diện tích xây dựng: 1.906 m2
Thiết kế và xây dựng: 2022-2023
Năm hoàn thành: 2023