Nhà Lam Sơn
Nhà Lam Sơn
Nhà Lam Sơn
Nhà Lam Sơn
Nhà Lam Sơn
Nhà Lam Sơn

Nhà Lam Sơn

Địa điểm: 40/11 Nguyễn Văn Đậu, Phường Tân Định, Quận 1
Tầng cao xây dựng: 5
Diện tích khuôn viên: 119.25 m2
Diện tích xây dựng: 116.4 m2
Tổng diện tích xây dựng: 459.8 m2
Năm hoàn thành: 2012