Căn hộ The Manor
Căn hộ The Manor
Căn hộ The Manor
Căn hộ The Manor
Căn hộ The Manor
Căn hộ The Manor
Căn hộ The Manor
Căn hộ The Manor
Căn hộ The Manor

Căn hộ The Manor

Địa điểm: Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tổng diện tích xây dựng: 180 m2
Năm hoàn thành: 2009