Bamboo Airline Office
Bamboo Airline Office

Bamboo Airline Office

Địa điểm: 112 Lý Chính Thắng, P.6, Quận 3, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: 2 hầm, 12 tầng
Diện tích khuôn viên: 329 m2
Diện tích xây dựng: 180 m2
Tổng diện tích xây dựng: 3764 m2
Thiết kế và xây dựng: 2018
Năm hoàn thành: 2019