Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa
Hủ Tiếu Liến Húa

Hủ Tiếu Liến Húa

Địa điểm: 90D-90E Trần Quốc Toản, P.8, Q.3
Tầng cao xây dựng: 1 hầm, 7 tầng
Diện tích khuôn viên: 150 m2
Diện tích xây dựng: 120 m2
Tổng diện tích xây dựng: 970 m2
Thiết kế và xây dựng: 2018
Năm hoàn thành: 2018