Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám
Nhà Hoàng Hoa Thám

Nhà Hoàng Hoa Thám

Địa điểm: 65-67 Hoàng Hoa Thám, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 80 m2
Tổng diện tích xây dựng: 213 m2
Thiết kế và xây dựng: 2019
Năm hoàn thành: 2019