Villa anh Ninh
Villa anh Ninh
Villa anh Ninh
Villa anh Ninh
Villa anh Ninh
Villa anh Ninh
Villa anh Ninh
Villa anh Ninh
Villa anh Ninh
Villa anh Ninh
Villa anh Ninh
Villa anh Ninh

Villa anh Ninh

Địa điểm: Khu dân cư Sala, Quận 2, Tp.hcm
Tầng cao xây dựng: 3 tầng
Diện tích khuôn viên: 300 m2
Diện tích xây dựng: 200 m2
Tổng diện tích xây dựng: 600 m2
Thiết kế và xây dựng: 2019
Năm hoàn thành: 2019