Khách sạn Avantix
Khách sạn Avantix
Khách sạn Avantix
Khách sạn Avantix
Khách sạn Avantix

Khách sạn Avantix

Địa điểm: 220-228 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: 2 Hầm, 8 tầng
Diện tích khuôn viên: 436 m2
Diện tích xây dựng: 347 m2
Tổng diện tích xây dựng: 3.705 m2
Thiết kế và xây dựng: 2016
Năm hoàn thành: 2017