Tiệc cưới Đông Phương 1
Tiệc cưới Đông Phương 1
Tiệc cưới Đông Phương 1
Tiệc cưới Đông Phương 1

Tiệc cưới Đông Phương 1

Địa điểm: 431 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: 1 hầm, 5 tầng, 4 lửng
Diện tích khuôn viên: 7.871 m2
Diện tích xây dựng: 6.449 m2
Tổng diện tích xây dựng: 41.000 m2
Thiết kế và xây dựng: 2017
Năm hoàn thành: 2018