Metan Office
Metan Office
Metan Office

Metan Office

Địa điểm: 50-52 Hoa Phượng, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Tầng cao xây dựng: Hầm, 4 tầng
Diện tích khuôn viên: 256 m2
Diện tích xây dựng: 157 m2
Tổng diện tích xây dựng: 977 m2
Thiết kế và xây dựng: 2018
Năm hoàn thành: 2018