Cao ốc HMC
Cao ốc HMC
Cao ốc HMC
Cao ốc HMC
Cao ốc HMC
Cao ốc HMC

Cao ốc HMC

Địa điểm: 193 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 101.9 m2
Tổng diện tích xây dựng: 8,154.7 m2
Năm hoàn thành: 2010