UBND Quận 3
UBND Quận 3
UBND Quận 3
UBND Quận 3
UBND Quận 3
UBND Quận 3
UBND Quận 3
UBND Quận 3
UBND Quận 3
UBND Quận 3
UBND Quận 3
UBND Quận 3

UBND Quận 3

Địa điểm: 101 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP.HCM
Diện tích khuôn viên: 5,145.4 m2
Tổng diện tích xây dựng: 12,848 m2
Năm hoàn thành: 2015