Trường QT Học Viện Anh Quốc
Trường QT Học Viện Anh Quốc
Trường QT Học Viện Anh Quốc
Trường QT Học Viện Anh Quốc
Trường QT Học Viện Anh Quốc

Trường QT Học Viện Anh Quốc

Địa điểm: 48 Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Diện tích khuôn viên: 5.000,4 m2
Tổng diện tích xây dựng: 10.354 m2
Thiết kế và xây dựng: 2018
Năm hoàn thành: 2019