Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC
Tiệc cưới ACC

Tiệc cưới ACC

Địa điểm: 84/6 Trần Phú, Nha Trang, Khánh Hòa
Tổng diện tích xây dựng: 2.500 m2
Thiết kế và xây dựng: 2017&2018
Năm hoàn thành: 2018