Nhà Quang
Nhà Quang
Nhà Quang
Nhà Quang
Nhà Quang
Nhà Quang
Nhà Quang
Nhà Quang

Nhà Quang

Địa điểm: 93 Thành Mỹ, P.8, Q.Tân Bình
Tầng cao xây dựng: 4 tầng
Diện tích khuôn viên: 105.45 m2
Diện tích xây dựng: 85.52 m2
Tổng diện tích xây dựng: 420.35 m2
Thiết kế và xây dựng: 2013