Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang
Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang

Khối N2-T1 Trường ĐH Văn Lang

Địa điểm: Phường 5, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
Diện tích khuôn viên: 49.343 m2
Tổng diện tích xây dựng: 19,886 m2
Thiết kế và xây dựng: 2019
Năm hoàn thành: 2020